Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


Struktura organizacyjna

Sruktura Szkoły Podstawowej w Białobrzegach (plik pdf)

Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

zarządza dyrektor szkoły. Dyrekcji podlegają:


I. Pracownicy:

1.1. Nauczyciele:

- wychowania przedszkolnego 1 etat
- edukacji wczesnoszkolnej 4 etaty
- nauczyciel historii 0.27 etatu
- nauczyciel przyrody 0.5 etatu
- nauczyciele języka polskiego 0.83 etatu
- nauczyciel techniki 0,16 etatu
- nauczyciel informatyki 0,27 etatu
- nauczyciele wychowania fizycznego 1 etat
- nauczyciel matematyki 0,83 etatu
- katechetka 1 etat
- nauczyciel języka angielskiego 0,88 etatu
- nauczyciel plastyki 0,16 etatu
- wychowawca świetlicy 2 etaty
- nauczyciel bibliotekarz 0,5 etatu
- pedagog szkolny 1 etat
- logopeda 0,25 etatu
- reedukator 0,25 etatu
- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 0,11 etatu
- muzyka 0,16etatu
-

1.2. Pracownicy administracji i obsługi:
- sekretarz szkoły
- starsze woźne- sprzątaczki
- kucharka
- konserwator
II. Uczniowie
- klas 0 - 1 oddział
- klas I - 2 oddziały
- klas II - 1 oddział
- klas III - 1 oddział
- klas IV - 1 oddział
- klas V - 1 oddział
- klas VI - 1 oddział

Organ prowadzący:
Gmina Nieporęt

Organ nadzorujący:
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Organy Szkoły:
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Samorząd Uczniowski

Szczegółowy opis działań szkoły oraz kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły rozdział 4, paragrafy: 10, 1,12, 13

Statystyka strony

Strona oglądana: 4313 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: 15.03.2011 r., godz. 20.50
Wprowadził:Adam Podemski, data: 16.11.2009 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 04.02.2015 r., godz. 22.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2015 r., godz. 22.58Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
04.02.2015 r., godz. 22.57Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
18.11.2013 r., godz. 16.26Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
06.03.2012 r., godz. 20.06Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 19.51Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
15.03.2011 r., godz. 23.07Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 22.41Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
16.11.2009 r., godz. 12.49Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.