Rada Pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 1555

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agata Łukasiuk

SPECJALIŚCI: 

Pedagog Szkolny - mgr Małgorzata Krzywańska

Logopeda Szkolny - mgr Małgorzata Krzywańska, mgr Marzena Dobrzyńska

Psycholog  - mgr Rafał Kasperek

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:
Wychowawca „0” – mgr Grażyna Pawelczyk , mgr Irena Chojak

I POZIOM EDUKACYJNY

Wychowawca IA - mgr Joanna Samsel

Wychowawca IIA – mgr Agnieszka Zbrzeżna  

Wychowawca IIIA - mgr Dorota Redzińska vel Rydzyńska 

II POZIOM EDUKACYJNY

Wychowawca IVA - mgr Anna Leja

Wychowawca VA - mgr Monika Borowa 

Wychowawca VIA - mgr Ewelina Ślifierska

Wychowawca VIIIA - mgr Anna Biernat

Wychowawca VIIIB - mgr Jacek Wojewódko

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI – rok szkolny 2021/2022

Język polski - mgr Ewelina Ślifierska, mgr Eliza Tomaszewska

Matematyka - mgr Ilona Michaluk – Szczęsny, mgr Wanda Hermaniuk 

Historia - mgr Mariusz Orłowski

Wiedza o społeczeństwie - mgr Halina Kopeć

Język angielski - mgr Monika Borowa, mgr Joanna Samsel

Język niemiecki - mgr Anna Biernat

Przyroda - mgr Marlena Kujawa

Biologia - mgr Marlena Kujawa

Fizyka - mgr Wanda Hermaniuk, mgr Ilona Michaluk Szczęsny

Chemia -  mgr Julita Poźniak 

Geografia - mgr Halina Kopeć, mgr Marlena Kujawa

Informatyka - mgr Agnieszka Zbrzeżna

Muzyka - mgr Marcin Świerkocki

Technika - mgr Dorota Redzińska vel Rydzyńska

Plastyka - mgr Sebastian Kloc

Wychowanie fizyczne - mgr Jacek Wojewódko, mgr Marcin Czerwiński

Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Marlena Kujawa

Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Dorota Redzińska vel Rydzyńska

Religia - mgr Mariusz Orłowski, mgr Anna Gogolewska

Etyka - mgr Agata Łukasiuk, mgr Anna Biernat

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Anna Biernat

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

mgr Marzena Dobrzyńska, mgr Małgorzata Krzywańska, mgr Anna Leja