Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Liczba odwiedzających: 1148

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2022 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.

3. Ferie zimowe od 13 lutego do 26  lutego 2023 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 06-11 kwietnia 2023 r.

5. Egzamin ósmoklasisty 23-25 maja 2023 r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.

7. Ferie letnie 24 czerwca-31 sierpnia 2023