Świetlica

Liczba odwiedzających: 2229

Motto naszej świetlicy

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

                                                                                                                                                                                                                   /Glenn Doman/

 

swietlica_logo.jpg (118 KB)

 

Świetlica szkolna zaprasza od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 17:00.

Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć świetlicowych pełnią następujący nauczyciele:

Marzena Dobrzyńska , Anna Leja, Małgorzata Krzywańska

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie mają szansę kształcić się, rozwijać swoje zainteresowania oraz mieć możliwość na odpoczynek, zjedzenie posiłku, odrobienie zadania domowego, swobodną zabawę z innymi dziećmi oraz aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Choć pełni ona przede wszystkim rolę opiekuńczo-wychowawczą, jest również przestrzenią, w której dzieci mogą działać w sposób twórczy, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę oraz integrować się z rówieśnikami.

Na naszej stronie chcemy nieco uchylić drzwi sali świetlicy.

Będą tu zamieszczane zdjęcia, które choć trochę przybliżą Rodzicom to, co ich pociechy robią po lekcjach, a dzieciom pozwolą przypomnieć sobie miło spędzone chwile.