ZEBRANIA I DNI OTWARTE w roku szkolnym 2023/2024

Liczba odwiedzających: 1304

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 • Spotkania z rodzicami 
  11 września 2023 r. – zebranie ogólne, zebranie z wychowawcami klas; 
  6 listopada 2023 r. – dzień otwarty (rozmowy indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów); 
  18 grudnia 2023 r. – zebranie z wychowawcami klas; 
  8 stycznia 2024 r. – zebranie z wychowawcami klas (poinformowanie o klasyfikacji  śródrocznej, podsumowanie I semestru); 
  18 marca 2024 r. – dzień otwarty (rozmowy indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów); 
  15 kwietnia 2024 r. - zebranie z wychowawcami klas; 
  3 czerwca 2024 r. – dzień otwarty (rozmowy indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych); 
  10 czerwca 2023 r. -  zebranie z wychowawcami klas (poinformowanie o ocenach końcoworocznych, podsumowanie roku szkolnego). 
   
 • Terminy klasyfikacji: 
  Semestr 1 
  11 grudnia 2023 r. – poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych (przez dziennik elektroniczny Librus) 
  Do 22 grudnia 2023 r. –  poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych (wystawienie tych ocen w dzienniku elektronicznym Librus); 
  Do 3 stycznia 2024. – wystawienie ocen śródrocznych w dzienniku elektronicznym Librus; 
  8 stycznia – Rada Klasyfikacyjna zatwierdzająca wyniki nauczania w pierwszym semestrze 
  Semestr 2 
  20 maja 2024 r. - poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych (przez dziennik elektroniczny Librus); 
  Do 27 maja 2024 r. –  poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych (wystawienie tych ocen w dzienniku elektronicznym Librus); 
  Do 3 czerwca 2024 r. - wystawienie ocen końcoworocznych w dzienniku elektronicznym Librus; 
  10 czerwca 2024 r. – Rada Klasyfikacyjna zatwierdzająca wyniki nauczania.