(Nie)zwykła matematyka

Liczba odwiedzających: 1212

W roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka”. Program zajęć będzie realizowany w klasach IV – VIII. Podstawą prowadzenia zajęć będą materiały samodzielnie przygotowywane przez nauczyciela lub zaczerpnięte z grupy projektowej. Treści programu zajęć dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, a ich poszerzanie i stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień, postaw twórczych, logicznego myślenia. Ponadto ma on głównie na celu pokazanie uczniom jakim wspaniałym i wszechobecnym przedmiotem jest matematyka. Uczniowie wielokrotnie pytają na lekcjach „A po co mi to?” a to przedsięwzięcie ma im pokazać, że matematyka przydaje się w zwyczajnym życiu, otacza nas, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy i jest bardzo przydatna.

Uczniowie biorący udział w innowacji „Niezwykła matematyka” będą wykonywali różnorodne, wybrane przez siebie lub opiekunów zadania matematyczne. Efekty zadań będą prezentowane na stronie szkoły, na grupie projektowej. Uczniowie będą pracować głównie w grupach, co pogłębi w nich umiejętności planowania, odpowiedzialności za wykonywane zadanie. Zapraszam również chętne osoby, które indywidualnie chcą zrealizować wybrany przez siebie temat , zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Poniżej przedstawiam listę zagadnień. Zachęcam do udziału i wspólnego odkrywania matematycznego świata.

opiekun projektu: 

Ilona Michaluk Szczęsny

MODUŁY PROJEKTU

ikonap

REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTOWYCH

 

„Cyrklem malowane – mandale z kół”

W realizacji projektu „(Nie)zwykła matematyka” pierwsze kroki podjęły klasy czwarta i piąta. Zajęliśmy się tematem „Cyrklem malowane”. Praca polegała na utworzeniu mandali na bazie koła.

Najpierw wyjaśniliśmy co oznacza pojęcie mandala. Obejrzeliśmy na stronach internetowych różne wzory mandali. Następnie przypomnieliśmy sobie jak używać cyrkla, jak jest zbudowany i jaka jest jego historia. Kto nie posiadał cyrkla mógł wykorzystać, do odrysowania kół, różne przedmioty znajdujące się w sali matematycznej lub w plecaku. Wspólnie zapoznaliśmy się z nowymi pojęciami: koło, okrąg, promień, cięciwa, średnica, wycinek koła, pierścień kołowy oraz liczba Pi. Wykorzystaliśmy do tego prace plastyczne, które wykonali absolwenci naszej szkoły.  Wspaniałe kolorowe mandale, możemy oglądać codziennie w naszej sali matematycznej.

„Cyrklem malowane – mandale z kół”
„Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 1, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 2, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 3, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 4, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 5, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 6, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 7, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 8, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 9, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 10, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 11, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 12, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 13, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 14, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 15, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 16, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 17, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 18, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 19, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 20, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 21, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 22, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 23, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 24, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 25, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 26, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 27, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 28, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 29, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 30, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 31, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 32, „Cyrklem malowane – mandale z kół”, foto nr 33,

 

„Do you speak…?- matematyczny słownik

W ramach projektu „(Nie)zwykła matematyka klasy ósme oraz klasa szósta podjęły próbę opracowania słownika matematycznego. Wybraliśmy ten temat przy okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków, który przypada na 26 września. Uczniowie w formie plakatów zrobili słowniki z pojęciami matematycznymi przetłumaczonymi na różne języki europejskie. Wykorzystali do tego Tłumacz Google oraz swoje zdolności plastyczne. Efekty tej pracy zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

„Do you speak…?- matematyczny słownik
„Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 1, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 2, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 3, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 4, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 5, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 6, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 7, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 8, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 9, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 10, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 11, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 12, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 13, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 14, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 15, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 16, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 17, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 18, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 19, „Do you speak…?- matematyczny słownik, foto nr 20,