„Z kulturą mi do twarzy” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Liczba odwiedzających: 649

z-kultura-mi-do-twarzy-1140x488.jpg (78 KB)

 

W roku szkolnym 2022/2023 nasze szkoła realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” Edycja III. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 /2023  (pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno; pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie).

 

Projekt składa się z czterech modułów:

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Cele szczegółowe projektu:

  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
  • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
  • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Termin realizacji: 3 października 2022 – 23 czerwca 2023

Koordynator projektu w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach : Marzena Dobrzyńska

 

Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”

1688585910197.jpg (153 KB)

W czasie realizacji wybranych przez nas   zadań tematycznych w ramach czterech modułów uczniowie poszerzali wiedzę o otaczającym świecie i rozwijali postawę świadomego twórcy i odbiorcy kultury. Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci, prowadzących do poznania wartości i norm społecznych. Ponadto przyczyniły się do kształtowania u dzieci empatii i szacunku wobec seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych.

Projekt promujący kontakt ze sztuką wpłynął pozytywnie na kształtowanie przynależności do kraju, najbliższego środowiska - naszej „małej ojczyzny”, a także wpłynął na wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, patriotyzm.

Uczestnictwo w projekcie łączyło zabawę i naukę, poszerzało horyzonty, rozbudzało ciekawość poznawczą uczniów ich kreatywność oraz uczyło współpracy.

Udział w projekcie był dla nas bardzo ciekawą przygodą.

1.Certyfikat Szkola_page-0001.jpg (974 KB)   2.Certyfikat Marzena Dobrzynska_page-0001.jpg (963 KB)

 

 

Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”
Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 1, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 2, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 3, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 4, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 5, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 6, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 7, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 8, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 9, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 10, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 11, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 12, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 13, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 14, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 15, Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”, foto nr 16,