Rada Pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 3140

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agata Łukasiuk

SPECJALIŚCI: 

Pedagog Szkolny - mgr Małgorzata Krzywańska

Logopeda Szkolny - mgr Małgorzata Krzywańska, mgr Marzena Dobrzyńska

Psycholog  - mgr Rafał Kasperek

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:
Wychowawca „0” – mgr Dorota Redzińska vel Rydzyńska , mgr Irena Chojak

I POZIOM EDUKACYJNY

Wychowawca IA -  mgr Grażyna Pawelczyk

Wychowawca IIA – mgr Joanna Samsel

Wychowawca IIIA - mgr Agnieszka Zbrzeżna  

II POZIOM EDUKACYJNY

Wychowawca IVA - mgr Marlena Kujawa

Wychowawca VA - mgr Anna Leja

Wychowawca VIA - mgr Monika Borowa 

Wychowawca VIIA- mgr Ewelina Ślifierska

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI – rok szkolny 2023/2024

Język polski - mgr Ewelina Ślifierska

Matematyka - mgr Ilona Michaluk – Szczęsny

Historia - mgr Mariusz Orłowski

Wiedza o społeczeństwie - mgr Halina Kopeć

Język angielski - mgr Monika Borowa, mgr Joanna Samsel

Język niemiecki - mgr Anna Biernat

Przyroda - mgr Marlena Kujawa

Biologia - mgr Marlena Kujawa

Fizyka - mgr Wanda Hermaniuk

Chemia -  mgr Julita Poźniak 

Geografia - mgr Marlena Kujawa

Informatyka - mgr Agnieszka Zbrzeżna

Muzyka - mgr Marcin Świerkocki

Technika - mgr Dorota Redzińska vel Rydzyńska

Plastyka - mgr Sebastian Kloc

Wychowanie fizyczne - mgr Jacek Wojewódko, mgr Marcin Czerwiński

Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Marlena Kujawa

Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Dorota Redzińska vel Rydzyńska

Religia - mgr Mariusz Orłowski,  mgr Sylwia Domysławska (katecheta)

Etyka - mgr Agata Łukasiuk, mgr Anna Biernat

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Anna Biernat, mgr Anna Leja

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

mgr Marzena Dobrzyńska, mgr Małgorzata Krzywańska, mgr Anna Leja