Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Liczba odwiedzających: 1658

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2043

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe od 15 stycznia do 28  stycznia 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna  - 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 

5. Egzamin ósmoklasisty 14-16 maja 2024 r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

7. Ferie letnie 22 czerwca-31 sierpnia 2024