Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Liczba odwiedzających: 2497

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2043

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe od 15 stycznia do 28  stycznia 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna  - 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 

5. Egzamin ósmoklasisty 14-16 maja 2024 r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

7. Ferie letnie 22 czerwca-31 sierpnia 2024

 

DODATKOWE
dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 13 października 2023 r. /piątek/
  • 2 i 3 listopada 2023 r. / czwartek, piątek/
  • 2 maja 2024 r. /czwartek/
  • 14 - 16 maja 2024 r. - egzaminy ósmoklasisty
  • 31 maja 2024 r. /piątek/