Samorząd Szkolny

Liczba odwiedzających: 1465

ROK SZKOLNY 2022/2023 

W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele
samorządów klasowych, którzy zostali wybrali drogą głosowania w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący - Marcin Zdan klasa 8a

zastępca przewodniczącego - Adam Dworak klasa 8b

sekretarz - Daniel Zdan klasa 8b

skarbnik - Zuzanna Banaszek klasa 8a

Opiekunami  Smorządu Uczniowskiego są: p.Monika Borowa i p.Anna Biernat