Wolontariat Szkolny

Liczba odwiedzających: 1760

WOLONTARIAT W SZKOLE

„Potrzebujemy innych, aby odnaleźć w sobie to co mamy najlepszego”

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Chcemy, aby uczniowie w Naszej szkole byli pełni pasji, zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Jeżeli zgadzasz się z powyższą myślą – dołącz do Nas! Czekamy również na Ciebie!


Opiekunowie Wolontariatu Szkolnego

Dorota Redzińska vel Rydzyńska, Joanna Samsel