Biblioteka

Liczba odwiedzających: 1881

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury, jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”

                                                                                                                                  Jan Paweł II

biblioteka1.jpg (126 KB)

Regulamin biblioteki szkolnej

  1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  3. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków.
  4. Jednorazowo można wypożyczać dwie książki.
  5. Okres wypożyczania nie może przekraczać jednego miesiąca.
  6. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia , pod warunkiem braku zapotrzebowania , na określoną książkę ze strony innych czytelników.
  7. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek.
  8. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książek , czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
  9. Z końcem roku szkolnego wypożyczone książki powinny być zwrócone.