Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt

(Zam: 15.05.2020 r., godz. 22.45)
Wójt Gminy Nieporęt zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na rok 2021 pt. „Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, będących mieszkańcami gminy Nieporęt.

Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi.
Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, rysunek kredkami, grafika itp., na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3.

Jeden autor może zgłosić maksymalnie 2 prace.

Prace należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, klasa/wiek, adres, numer telefonu.

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
Prace należy nadsyłać drogą pocztową (na koszt nadsyłającego), na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub dostarczyć bezpośrednio do skrzynki z napisem „Konkurs plastyczny”, znajdującej się przy wejściu głównym Urzędu Gminy Nieporęt, wraz z oświadczeniem, będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, oraz z czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania i numer telefonu.

Termin nadsyłania prac – 30 września 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU

Statystyka strony

Strona oglądana: 68 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Zbrzeżna, data: 15.05.2020 r., godz. 22.45
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 15.05.2020 r., godz. 22.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.05.2020 r., godz. 22.45Agnieszka ZbrzeżnaDodanie strony

Copyright

© 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.